ARCHITEKTURA URBANISTYKA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Projekty    budowlane

opracowywanie projektów budowlanych wielobranżowych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z obsługą formalno-prawną i reprezentowaniem Inwestora przed organami administracji budowlanej

Projekty wykonawcze

przygotowywanie dokumentacji wykonawczej wielobranżowej jako uszczegółowienie projektu budowlanego, opracowanie detalu architektonicznego, rysunków warsztatowych

Obsługa      formalno-prawna

obsługa formalno-prawna na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, reprezentowanie inwestora przed organami administracji, nadzorem budowlanym, odwołania, postępowania naprawcze