ARCHITEKTURA URBANISTYKA
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Warunki     zabudowy

Przygotowywanie wniosków o warunki zabudowy, obsługa procedur administracyjnych w zakresie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, analiza działki i sporządzanie studium możliwości inwestycyjnych

Projekty    budowlane

opracowywanie projektów budowlanych wielobranżowych dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę wraz z obsługą formalno-prawną i reprezentowaniem Inwestora przed organami administracji budowlanej

Obsługa      formalno-prawna

obsługa formalno-prawna na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, reprezentowanie inwestora przed organami administracji, nadzorem budowlanym, odwołania, postępowania naprawcze